Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

Àmbeat Musical

rEvista muSicAL I MOLT MÉS

  • 0
    Subscribers
  • 0
    monthly
  • 0.0
    total

Introduction

Àmbeat Musical es una plataforma que tracta de portarvos les històries, curiositats dels grups, personatges, moviments musicals tant globals com locals i això ho encararem des de diversos fronts: 
La primera via serà la escrita on trovarem tota mena d'articles, ja siguin el més objectius posibles o be articles d'opinió, reportatges, etc.
La segona via seran reportatges audivisuals, és a dir format vídeo. 
    
 sobre el món de la música tant local con global.   

Gallery

Connections

This page doesn't have any connections yet.

Posts