Atenció: El teu navegador no té suport per algunes funcionalitats necessàries. Et recomanem que utilitzis Chrome, Firefox o Internet Explorer Edge.

Àmbeat Musical

rEvista muSicAL I MOLT MÉS

  • 0
    Mecenes
  • 0
    mensuals
  • 0.0
    total

Presentació

Àmbeat Musical es una plataforma que tracta de portarvos les històries, curiositats dels grups, personatges, moviments musicals tant globals com locals i això ho encararem des de diversos fronts: 
La primera via serà la escrita on trovarem tota mena d'articles, ja siguin el més objectius posibles o be articles d'opinió, reportatges, etc.
La segona via seran reportatges audivisuals, és a dir format vídeo. 
    
 sobre el món de la música tant local con global.   

Galeria

Connexions

Aquesta pàgina encara no té cap connexió.

Publicacions